1.
Bergnehr D. Barnperspektiv, barns perspektiv och barns aktörskap – en begreppsdiskussion. NTPK [Internett]. 19. september 2019 [sitert 28. november 2021];50. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1373