1.
Bjelland C, Haugsgjerd AJ. Vårt doble dilemma – luper og speil i arbeid med refleksjon i lærerutdanningen . NTPK [Internett]. 26. august 2019 [sitert 11. juli 2020];50. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1296