1.
Kvernbekk T. Evidensbasert praksis: Utvalgte kontroverser. NTPK [Internett]. 14. august 2018 [sitert 6. juni 2020];40. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1153