1.
Hohr H. Estetisk oppdragelse og kunst. NTPK [Internett]. 14. desember 2015 [sitert 21. september 2020];10. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/113