Aasen, Wenche, og Johanna Birkeland. «Lengten Etter Barnehagekunnskap. Når Erfarne Assistenter ønsker å Bli barnehagelærere». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 40 (august 14, 2018). åpnet mai 6, 2021. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/971.