Løvlie, Lars. «Herbart Om Oppdragelse, Formbarhet Og Takt». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 10 (april 9, 2015). åpnet januar 21, 2020. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/91.