Tangen, Truls, Anders Aasgaard Madsen, og Audhild Løhre. «Pedagogikkfagets Kraft for lærerstudenter I Profesjonsutdanningen». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 40 (mai 18, 2018). åpnet mai 18, 2021. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/892.