Sundsdal, Einar, og Maria Øksnes. «Til Forsvar for Barns Spontane Lek». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 10 (april 9, 2015). åpnet desember 5, 2021. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/89.