Øksnes, Maria, Lars Løvlie, og Einar Sundsdal. «Fremtidens Skole. Leder». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2, no. 3 (desember 20, 2016). åpnet oktober 23, 2020. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/631.