Lund, Anne Bonnevie. «En Studie Av læreres forståelse Av Mangfoldsbegrepet». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 40 (juni 4, 2018). åpnet mai 18, 2021. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/608.