Lund, Anne Bonnevie. «En Studie Av læreres forståelse Av Mangfoldsbegrepet». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 40 (juni 4, 2018). åpnet juli 10, 2020. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/608.