Faldet, Ann-Cathrin, Hege Merete Somby, Peder Haug, og Lotte Hedegaard Sørensen. «Leder: Inkluderende Utdanning Og Oppvekstmiljø». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 8 (august 26, 2022). åpnet desember 4, 2022. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3955.