Løvlie, Lars. «Akademisk Dygd Og Politikkens fravær». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 8 (februar 7, 2022). åpnet desember 4, 2022. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3755.