Lindholm, Markus. «Tenkning Som møteplass Mellom Taushet Og Tale». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 8 (juni 7, 2022). åpnet november 27, 2022. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3720.