Kulbrandstad, Lise Iversen, og Per Ivar Kvammen. «Læreroppfatninger Om språkstøttende Fagundervisning I språklig Heterogene Klasser. En Kasusstudie». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 8 (april 25, 2022). åpnet november 27, 2022. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3666.