Vesterdal, Knut. «‘De Må våkne litt!’ Lærerperspektiver På Global læring I Den videregående Skolen». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 8 (februar 4, 2022). åpnet februar 2, 2023. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3490.