Knudsmoen, Hege, Sølvi Mausethagen, og Cecilie Dalland. «Ledelsesstrategier for Utvikling Av Inkluderende Undervisning». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 8 (august 26, 2022). åpnet november 26, 2022. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3435.