Faldet, Ann-Catrin, Hege Knudsmoen, og Kari Nes. «Inkluderingsbegrepet under Utvikling? En Analyse Av De Norske læreplanverkene L97, LK06 Og LK20». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 8 (august 26, 2022). åpnet juni 7, 2023. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3434.