Evju, Kristin, og Torjer Andreas Olsen. «Undervisning Om Samiske Temaer I Skolen – Betydninga Av Kompetanse Og Urfolksperspektiv for En Inkluderende Praksis». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 8 (august 26, 2022). åpnet desember 4, 2022. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3433.