Hausstatter, Rune, og Øyvind Snipstad. «Om Empiriske nivåer I Forskning På Inkludering». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 8 (august 26, 2022). åpnet desember 4, 2022. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3414.