Hermstad, Ingrid Holmedahl, Jørgen Smedsrud, og Ingunn Dahler Hybertsen. «Forståelser Av De sårbare Elevene under Koronapandemien: Fra Inkluderende Praksis I Klasserom Til Mulighetsrom?». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 8 (august 26, 2022). åpnet november 27, 2022. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3386.