Boström, Lena, Helene Elvestrand, og Monica Orwehag. «In Search of Didactics in School-Age Educare Centres: To Conceptualize What Exists But Has Not Yet Been Found». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 8 (desember 31, 2021). åpnet desember 4, 2022. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3335.