Ackesjö, Helena, og Marianne Dahl. «Pedagogisk Takt I Fritidspedagogisk Undervisning. En välregisserad Dans Mellan lärare Och Elever». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 8 (mars 8, 2022). åpnet desember 4, 2022. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3331.