Palla, Linda. «Speaking of children’s Needs: The Tricky Terrain Between Preschool Policy and Practice». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 7 (oktober 21, 2021). åpnet desember 4, 2022. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3308.