Anker, Trine, og Claudia Lenz. «Leder: Forebygging Av Fordommer Og Gruppefiendtlige Holdninger I Skolen». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 70 (juni 30, 2021): 99-103. åpnet november 28, 2021. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3256.