Wivestad, Stein M. «Frihet under Tvang». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 7 (september 7, 2021). åpnet februar 2, 2023. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3221.