Freyr, Tor. «Om Konsekvenspedagogikkens Eksistensfilosofiske Grunnlag». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 7 (september 8, 2021). åpnet februar 8, 2023. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3010.