Storm Torjussen, Lars Petter. «Velskrevet Essaysamling Med Noen Gullkorn, Men Kjapt Lest Og Kjapt Glemt». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 70 (mars 23, 2021). åpnet mai 8, 2021. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/2957.