Kvernbekk, Tone. «Det Pedagogisk Kritiske - Et Mangslungent Landskap». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 70 (mars 25, 2021). åpnet mai 8, 2021. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/2823.