Lund, Janne, Ole Jacob Madsen, og Siri Håvås Haugland. «Å gjøre "Det Som Er Liksom Planen da" – En Kvalitativ Intervjustudie Av Skolestress Blant Unge Jenter Som Et Strukturelt Problem». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 70 (juli 29, 2021). åpnet januar 28, 2022. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/2801.