Ulland, Gro. «Litteratursamtalens Danningspotensial». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2, no. 3 (desember 20, 2016). åpnet august 8, 2020. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/270.