Willbergh, Ilmi. «Bringing Teaching Back In: The Norwegian NOU The School of the Future in Light of the Allgemeine Didaktik Theory of Wolfgang Klafki». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2, no. 3 (desember 20, 2016). åpnet august 14, 2020. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/268.