Nome, Dag Øystein, Anne Karin Vikstøl Olsen, Lisbeth Ljosdal Skreland, og Kristin Severinsen Spieler. «Prosjektarbeid I Barnehagen – Mellom Bekvemmelighet Og Medvirkning ». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 70 (august 20, 2021). åpnet januar 28, 2022. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/2615.