Madsen, Gyrid, Christin Tønseth, og Liselott Aarsand. «Læring Som Livsstil Og Normalitet: Konstruksjoner Av Samfunnsborgere I Kompetansereformens Grunnlagsdokumenter». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 70 (september 29, 2021). åpnet desember 5, 2021. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/2588.