Sivesind, Kirsten, Elisabeth Hovdhaugen, og Bernadette Hörmann. «Medierende Betingelser for læring Og Danning – Om Bruk Og Betydning Av Digitale Medier I Et Bachelorstudium I Pedagogikk». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 70 (mars 24, 2021). åpnet mai 8, 2021. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/2512.