Saxi, Hans Petter. «Long-Term Effects of Amalgamating Upper Secondary Schools. A Contribution to Evaluation Methodology». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 3, no. 1 (februar 14, 2017). åpnet september 26, 2020. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/244.