Anker, Trine, og Claudia Lenz. «Lærerens Makt Og Avmakt I Et Flerkulturelt Klasserom – En Analyse Av lærerstudenters Profesjonsetiske forståelse». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 70 (juni 30, 2021). åpnet september 21, 2021. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/2358.