Bolander, Eva, og Anna Bredström. «Det Kritiska Hoppet: Vikten Av Att synliggöra Rasism I Undervisning Om värdegrundsfrågor På språkintroduktion». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 70 (juni 30, 2021). åpnet desember 5, 2021. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/2327.