Dechsling, Anders, Stefan Sütterlin, Ricardo G. Lugo, og Lars Rune Halvorsen. «A Critical View of The National Student Survey As a Quality Indicator in Norwegian Higher Education». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 7 (oktober 18, 2021). åpnet februar 8, 2023. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/2306.