Hagen, Fredrik Stenhjem. «Norske Elevers Konseptualisering Av Rasismebegrepet ». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 70 (juni 30, 2021). åpnet november 28, 2021. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/2269.