Spernes, Kari. «Lærerstudenters bevisstgjøring Av Sammenhengen Mellom Begrepsbruk Og Oppfattet Annerledeshet». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 7 (juni 30, 2021). åpnet februar 2, 2023. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/2204.