Dahle, Hanne Fehn. «Barns Rett Til Lek Og Utdanning I Barnehagen». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 60 (juni 1, 2020). åpnet april 17, 2021. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/2055.