Riese, Hanne, og Yael Harlap. «Utdanning, Rasialisering Og tilhørighetens Grenser». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 7 (juni 30, 2021). åpnet desember 4, 2022. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/2048.