Riese, Hanne, og Yael Harlap. «Utdanning, Rasialisering Og tilhørighetens Grenser». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 70 (juni 30, 2021). åpnet september 21, 2021. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/2048.