Hoff-Jenssen, Reidun, Mari Odberg Bjerke, og Hilde Wågsås Afdal. «Begynneropplæring – Et Kjent, Men Uklart Begrep: En Analyse Av læreres Perspektiver». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 6 (november 6, 2020). åpnet februar 2, 2023. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/2030.