Hoff-Jenssen, Reidun, Mari Odberg Bjerke, og Hilde Wågsås Afdal. «Begynneropplæring – Et Kjent, Men Uklart Begrep: En Analyse Av læreres Perspektiver ». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 60 (november 6, 2020). åpnet januar 17, 2021. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/2030.