Bjerklund, Monica, og Ingvild Åmot. «Livsmestring I Den Samiske Barnehagen». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 60 (desember 28, 2020). åpnet januar 17, 2021. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1931.