Trippestad, Tom Are. «Politikerløftet - Den nødvendige Debatten». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 50 (september 6, 2019). åpnet mai 18, 2021. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1850.