Riese, Hanne, Line Hilt, og Gunn Søreide. «Selvregulering Som Pedagogisk formål: Diskursive Fornyelser I "Fremtidens skole"». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 60 (desember 28, 2020). åpnet mai 8, 2021. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1717.