Skundberg, Øystein. «Hvordan Forstå Barns Aldersnormale Seksualitet I Barnehagen?». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 60 (januar 27, 2020). åpnet februar 19, 2020. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1646.