Lindholm, Markus. «Å lære å Tenke». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 5 (desember 3, 2019). åpnet februar 2, 2023. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1643.